Konfigurator pomieszczeń

Warunki dostawy

Dostarczanie towarów:

  1. Każdorazowo dostawy są wykonywane na adres wskazany przez Zamawiającego podczas dokonywania zamówienia.
  2. O ile zamówiony asortyment towarów nie jest dostępny – Sprzedawca niezwłocznie, drogą elektroniczną powiadamia o tym fakcie Nabywcę, a jeśli Nabywca dokonał wpłaty na konto Sprzedawcy jest ona natychmiast zwracana Kupującemu. 
  3. Obowiązkiem Zamawiającego jest sprawdzenie stanu towaru w momencie jego dostarczania przez firmę spedycyjną. W przypadku niezgodności z jakimkolwiek punktem zamówienia (ilość, uszkodzenia mechaniczne itp.) Nabywca w momencie dostawy jest zobowiązany pisemnie powiadomić o powyższym fakcie osobę dostarczającą poprzez spisanie i obustronne (Nabywca oraz osoba dostarczająca) podpisanie stosowanego protokołu. Formularz w/w protokołu jest zawsze w posiadaniu osoby dostarczającej, można go też niezwłocznie otrzymać drogą e-mailową od Sprzedającego bądź pobrać z jego strony. W powyższym przypadku Nabywca powinien jak najszybciej powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, oraz w jasny i klarowny sposób zgłosić Sprzedawcy zaistniałą sytuację poprzez pocztę elektroniczną (e-mail) lub za pośrednictwem formularza dostępnego w sklepie Sprzedawcy. Niedotrzymanie powyższego powoduje, iż wszelkie reklamacje z powyższych tytułów nie będą rozpatrywane przez Sprzedającego, a konsekwencje tego będą wyłącznie obciążać Nabywcę.
  4. Nabywca jest zobowiązany do dołożenia starań, aby dostawa przebiegała sprawnie i bez utrudnień. Jednakże w przypadku braku dostawy z przyczyn zawinionych przez Kupującego (np. brak upoważnionej osoby do odbioru, zły adres dostawy, brak możliwości dojazdu itp.) Sprzedawca nie odpowiada za nie zrealizowanie dostawy.
  5. W przypadku określonym w punkcie 4, powyżej Sprzedawca wyznacza inny sposób dostawy poprzez umożliwienie odbioru towarów przez Nabywcę z innego wskazanego przez siebie miejsca.
  6. W ramach dostawy towarów wielkogabarytowych i dłużyc, transportowanych na paletach przez firmy spedycyjne mieści się wyłącznie dostarczenie asortymentu  pod wskazany przez  zamawiającego jego adres, wraz ze zdjęciem towarów z auta. W takim przypadku dostawa nie obejmuje kosztów wniesienia zakupionych i dostarczonych towarów do pomieszczeń Kupującego.
  7. Dostawy zakupionych towarów drogą kurierską (małe gabaryty) są realizowane pod wskazany w zamówieniu adres Kupującego – do rąk osoby upoważnionej przez Kupującego do odbioru.
  8. Sprzedający w zakresie realizacji dostaw zamówionych towarów korzysta z usług zewnętrznych, wyspecjalizowanych firm przewoźniczych, którym każdorazowo zleca dostarczenie zakupionych przez Nabywcę towarów. Czas dostawy towarów od momentu nadania do doręczenia przewiduje się na ok 2-3 dni robocze.
  9. Koszty transportu zamówionych produktów wielkogabarytowych na paletach transportowych (np. podłogi, blaty, elewacje, deski) będą uzależnione od ich gabarytów, długości, wysokości i ciężaru, a także odległości od magazynu, z którego korzysta Sprzedawca do miejsca wskazanego przez Nabywcę, jako miejsca dostawy. Każdorazowo Nabywca przed dokonaniem zakupu  zostanie odrębnie powiadomiony pisemnie przez Sprzedającego o kosztach dostawy w tym zakresie, tak aby Kupujący przed dokonaniem zakupu był w pełni poinformowany o łącznych wszystkich kosztach  zakupu.
  10. Koszt dostawy oświetlenia i lamp wynosi 30 złotych brutto. Warunkiem dokonania płatności jest przelew kwoty na konto Sprzedającego wraz z kosztem zakupionego produktu. Usługę w tym zakresie świadczy firma spedycyjno-kurierska. Sprzedawca nie świadczy w tym przypadku możliwości odbioru osobistego lub płatności za pobraniem. W przypadku stwierdzenia wszelkich nieprawidłowości (uszkodzenia produktu podczas transportu itp.) Zamawiający zobowiązany jest zastosować się do niniejszego paragrafu jak również do paragrafu Reklamacje objętego regulaminem sklepu.
  11. Produkty zakupione w sklepie internetowym Sprzedającego są dostarczane w dni robocze.

   Przerwy w funkcjonowaniu sklepu

    1. W przypadku czynników zewnętrznych, niezależnych od Sprzedawcy, a mających wpływ na funkcjonowanie sklepu – Sprzedawca nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
    2. Sprzedawca ma również prawo do okresowego zawieszenia dostępu do swego sklepu jeśli jest to wynikiem prac konserwacyjnych, napraw i serwisów technicznych, także dokonywaniem modyfikacji i udoskonaleń działania sklepu.
    3. Sprzedawcy przysługuje prawo do okresowego zawieszenia dostępu do sklepu z tytułu przysługującego urlopu bądź przerw świątecznych. W takim przypadku składane zamówienia będą realizowane niezwłocznie po zakończeniu przerw Sprzedawcy wynikających z podanych powyżej okoliczności.

     Firmy kurierskie i transportowo - spedycyjne

     1. W zakresie dostarczania zamówionych towarów Sprzedawca współpracuje z wyspecjalizowanymi w tym zakresie firmami, takimi jak m.in.: DHL oraz Raben. Firmy te dokonują dostaw towarów, które mogą, lecz nie muszą być umieszczane na paletach.
     2. Towary, których wymiary uniemożliwiają ich umieszczenie na paletach są transportowane przez inne, licencjonowane firmy transportowe.
     3. Forma i charakter świadczenia usług spedycyjnych jest określona w regulaminach świadczenia usług przez w/w firmy.

     -------------------

     Jeśli mają Państwo pytania odnośnie płatności, transportu, lub chcą Państwo złożyć zamówienie bądź uzgodnić jego szczegóły, prosimy o kontakt:

     tel.: +48 512 750 515
     e-mail: sklep@wnetrzazklasa.com.pl
     gg: 43089634
     skype: wnetrza.z.klasa.bbs

     Jesteśmy do Państwa dyspozycji codziennie w godzinach 9-19.