Konfigurator pomieszczeń
Strona główna Eksperci doradzają

 Systemy łączeń paneli i podłóg drewnianych Tarkett

systemy łączeń Tarkett

Montaż podłogi drewnianej Tarkett

Przed rozpoczęciem należy sprawdzić, czy podłoże jest równe, twarde, suche i czyste. W pomieszczeniu, w którym ma zostać ułożona podłoga, powinna panować odpowiednia temperatura. To samo odnosi się do wnętrz, w których są przechowywane paczki z deskami. Opakowań nie powinno się otwierać do czasu rozpoczęcia montażu.

Materiał izolacyjny:

W przypadku podłóg nie przyklejanych do podłoża należy skorzystać z materiału izolacyjnego, który pozwoli wyrównać podłoże i zredukować odgłosy kroków. Należy wówczas zastosować materiał izolacyjny o przedłużonej trwałości. Drewniana podłoga jest twarda, więc w celu zwiększenia komfortu trzeba zainstalować materiał amortyzujący wstrząsy. Opracowaliśmy podkłady Tarkofoam II i Tarkoflex II, które spełniają powyższe wymagania. Nie zapomnij o zabezpieczeniu przed wilgocią. Aby chronić podłogę przed przenikaniem wilgoci należy koniecznie przed montażem wybranych rodzajów podłóg zastosować paroizolację na całej powierzchni podłoża. Paroizolacja to folia polietylenowa, którą kładzie się z zakładką o szerokości co najmniej 200 mm lub uszczelnia taśmą. Tarkoflex II oferuje połączenie materiału izolacyjnego i paraizolacji w ramach jednego produktu. Montaż podłogi nieklejonej do podłoża („pływającej”). Nową podłogę drewnianą można zamontować bezpośrednio na starej, niezależnie od tego, czy jest to podłoga z drewna czy z tworzywa. Podłogi o powierzchni większej niż 12 x 20 metrów należy przyklejać do podłoża. Podczas montażu deski należy kłaść wzdłuż ścian, progów i stopni. Podłogi z różnych pomieszczeń nie powinny się stykać. Duże obszary nawierzchni należy podzielić na mniejsze, pozostawiając szczeliny dylatacyjne.

Ogrzewanie podłogowe:

System ogrzewania musi mieć mechanizm samoregulacji, umożliwiający równomierne ogrzewanie na całej powierzchni podłogi. Temperatura powierzchni nie powinna przekraczać 27°C. Ogrzewanie podłogowe może powodować powstawanie pęknięć między deskami. Buk, klon i mozaika są bardziej podatne na ruchy niż inne rodzaje drewna, dlatego też odradza się montaż ogrzewania podłogowego pod tymi podłogami.


Montaż samoprzylepnych paneli winylowych Senso Gerflor

1. Zalecany sprzęt

Należy zaopatrzyć się w listwę, nożyk do cięcia i metrówkę.

2. Zastosowanie

Produkty (wyłącznie) do UŻYTKU MIESZKALNEGO wewnętrznego (poza werandą i pomieszczeniami o dużej przestrzeni przeszklenia). Temperatura pomieszczenia nie może być niższa niż 10°C.

3. Przed przystąpieniem do układania

- Upewnić się, czy wszystkie opakowania mają ten sam numer serii produkcyjnej.

- Rozpakować płytki/panele na co najmniej 24 h przed montażem (idealnie 48h). Po rozpakowaniu w pomieszczeniu, ułożyć płytki/panele na płasko w małych grupach (dekorami do góry).

- Płytek/paneli nie można układać, jeżeli temperatura pomieszczenia i podłoża jest niższa niż 15°C. Najlepiej układać płytki/panele w temperaturze pokojowej wynoszącej około 20°C.

4. Przygotowanie podłoża

Zasady podstawowe

- Podłoże musi być bezwzględnie twarde, płaskie, suche i gładkie.

- Poza tym musi być czyste, regularne, bez wybrzuszeń, wolne od śladów gipsu, farby, oleju, substancji tłuszczowych, nieprzylepnego zaczynu cementowego. Musi być wolne od pęknięć mogących powodować nierówności.

- Upewnić się, czy do podłoża nie dochodzi wilgoć. Jeżeli tak, uszczelnić.

- Ogrzewanie podłogowe: temperatura podłogi poniżej 28°C w każdym punkcie. Przestrzegać czasu suszenia podłoża. Ogrzewanie musi działać na 4 tygodnie przed układaniem produktu. Ogrzewanie należy wyłączyć na 24 godziny przed rozpoczęciem układania (wraz z przygotowaniem podłoża).

- Odwracalne ogrzewanie podłogowe: Nie zaleca się (ryzyko kondensacji pod produktem).

Podkłady

Zabrania się używania podkładów dla laminatów. Podkłady izofoniczne zalecane przez producentów nie są objęte gwarancją Gerfl or.

Przygotowanie podłoża nowego

- Oczyścić i odkurzyć, usunąć ślady farby, gipsu, tłuszczu, zaprawy murarskiej, itp.

- Nałożyć masę samopoziomującą (najpierw zastosować podkład) zgodnie z zaleceniami producenta. Zostawić do wyschnięcia. Czas schnięcia zależy od rodzaju użytego produktu, jego grubości i wilgotności powietrza.

- Wypolerować jeżeli okaże się to potrzebne, celem dokładnego wygładzenia powierzchni. Odkurzyć pozostały na powierzchni pył.

- Nałożyć grunt GERFLOR Primer i pozostawić do wyschnięcia, dokładnie zastosować się do wskazówek producenta

Montaż na starych podłogach / Typ podłoża / Przygotowanie

- Stare wykładziny winylowe

Bezpośredni montaż jest możliwy tylko na powierzchniach zbitych i twardych, doskonale gładkich (typu stare jednolite płytki ). Powierzchnia przed obowiązkowym neutralnym detergentem (należy usunąć wszelkie tłuste plamy, wosk...) oraz spłukana obfi cie czystą wodą.

- Stare wykładziny winylowe i dywanowe (do usunięcia)

Zerwać, zdrapać i zastosować masę samopoziomującą. Wypolerować jeżeli zajdzie taka potrzeba tak, by powierzchnia była perfekcyjnie gładka. Dokładnie odkurzyć drobiny kurzu. Nałożyć grunt GERFLOR Primer. Pozostawić do wyschnięcia zgodnie ze wskazówkami producenta.

- Stare parkiety

Parkiet mozaikowy: jeżeli dokładnie przylega, jest gładki, płaski i bez spoin, można przejść do układania po uprzednim wypolerowaniu i nałożeniu gruntu GERFLOR Primer. Inny parkiet (zawsze sprawdzić czy dochodzi do niego powietrze od spodu): sprawdzić trwałość parkietu. Jeżeli zajdzie taka potrzeba wzmocnić. Można zastosować masę reparacyjną lub wykonać nowe podłoże, czyli drugą podłogę z płyt OSB lub sklejki. Panele z piórami / rowkami na brzegach skleić. Przymocować je co 15 do 30 cm w zależności od podpory śrubami ze stali nierdzewnej (lub podobnymi) o długości stanowiącej 2,5 krotność grubości paneli. Wypełnić spoiny właściwą masą, dostosowaną do warunków montażu, wypolerować, odkurzyć i nałożyć grunt GERFLOR Primer.

- Stare płytki ceramiczne

Przykleić płytki odklejone. Oczyścić, odkurzyć. Usunąć wszelkie ślady farby, gipsu, tłuszczu, itp. Zastosować masę samopoziomującą zgodnie z zaleceniami producenta. Wypolerować, jeżeli zajdzie taka potrzeba, do uzyskania bardzo gładkiej powierzchni. Starannie usunąć drobiny kurzu. Nałożyć grunt GERFLOR Primer.

- Stare laminaty

Usunąć je i jeżeli zajdzie taka potrzeba, usunąć także warstwę podkładową.

5. Przygotowanie pomieszczenia

Podzielić pomieszczenie na 4 identyczne części wyznaczając dwie prostopadłe osie przechodzące przez środek.

6. Układanie

Przestrzegać kierunków układania (strzałki na odwrocie płytek/paneli lub na papierze).

Przykłady możliwego układania

- Układanie równoległe

Rozpocząć układanie od środka pomieszczenia posuwając się wzdłuż najdłuższej osi. Drugi rząd płytek/paneli przesunąć o jedną trzecią lub połowę płytki/panelu i układać je tak jak pierwszy rząd.

- Układanie na skos

Rozpocząć układanie od środka pomieszczenia. Położyć dwie pierwsze płytki/panele za pomocą ekierki tak, by uzyskać kąt 90°. Wszystkie kąty płytek/paneli muszą być dopasowane do linii najdłuższej osi. Należy skończyć układanie pierwszego rzędu przed rozpoczęciem następnych

Klejenie płytek/paneli

Zdjąć folię ochronną z warstwy przylepnej. Dopasować płytkę/panel i wielokrotnie mocno przycisnąć, zawsze od centrum w kierunku brzegów, naciskając szczególnie mocno na brzegach.

Brzegi pomieszczenia

Wykonać cięcie przy użyciu dwóch 2 płytek/paneli. Położyć pierwszą płytkę/panel A (wraz z papierem ochronnym) na ostatnią ułożoną płytkę/panel. Umieścić na niej drugą płytkę/panel B, tak by dotykała ściany. Posłużyć się płytką B jak linijką i zaznaczyć na płytce A linię cięcia. Przeciąć zgodnie z narysowaną linią, usunąć papier ochronny i przyłożyć płytkę/panel. Powtórzyć operację dla każdej płytki układanej na brzegu

Wycinanie

W celu wykonania cięcia o nieregularnych kształtach, zaznaczyć na papierze dokładny kontur, starannie go wyciąć, następnie odtworzyć go na płytce/panelu i wyciąć. Zdjąć folię ochronną i przykleić.

Wykańczanie pomieszczeń z ujęciami wody (łazienki, toalety)

Uszczelnić brzegi silikonem sanitarnym.

Zakończenie prac

Jeżeli w niektórych miejscach płytki/panele się odklejają, ogrzać je suszarką do włosów i przycisnąć za pomocą ściereczki (lub wałkiem, np. wałkiem do ciasta).

Samołączenie płytek/paneli

Przy dokładnym łączeniu każdego elementu dojdzie do wycieku kleju (rysunek 5). Nadmiar kleju usuwa się bardzo łatwo za pomocą ściereczki nasączonej białym spirytusem.

7. Wymiana płytek/paneli

Pociąć płytkę/panel nożykiem w kilku miejscach. Ogrzać suszarką do włosów w celu rozmiękczenia. Usuwać kawałki, zaczynając od środka tak, by nie uszkodzić brzegów. Następnie przystąpić do wymiany.

8. Konserwacja

- Odkurzacz lub wilgotna ścierka do podłogi. Używanie tradycyjnego detergentu bez elementów ściernych pozwoli zachować przez długi okres czasu ładny wygląd podłóg.

- Oporne plamy: wodny roztwór podchlorynu sodowego, biały spirytus, alkohol lub sok cytrynowy.

- Aby utrzymać podłogę w doskonałym stanie, należy na całej szerokości drzwi zewnętrznych umieścić wycieraczki lub inne systemy oczyszczania o rozmiarach wystarczających do usunięcia elementów ściernych przyniesionych na butach (żwir, kamyki,…).

- Zastąpić kółka lub nóżki z czarnej gumy, w które wyposażone są meble, innymi wykonanymi z plastiku, które nie brudzą podłoża. Z tego samego powodu nie stosować dywanów na gumowym spodzie.

- Nie używać do czyszczenia acetonu lub chlorowych rozpuszczalników (np. trójchloroetylenu).